KALİTE YÖNETİMİ

KALİTE YÖNETİMİ

Altın Çelik Kapı; insan odaklı bir yaklaşımla çalışanlarını geliştirir, yapılan her faaliyette kalite bilincini ve sorgulayıcı bakış açısını dikkate alan şirket kültürünü benimser. Verdiği hizmetin dünya standartlarında olması için rekabetçilik hedefiyle sürekli gelişim sağlar. Sosyal sorumluluklarını yerine getirir ve sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını destekleyecek şekilde üretim yapar.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Altın Çelik Kapı yönetimi ve çalışanları olarak; yüzde yüz müşteri memnuniyetini sağlamak, paydaşlarımızı ve toplumu memnun etmek için çalışıyoruz.

Bu kapsamda hedeflerimiz;

 • Ürün ve hizmet kalitesinden taviz vermeden kalite yönetim sistemimizi tüm birimlerimizde eksiksiz uygulamak.
 • Tam ve zamanında sevkiyat ve uygun fiyat politikaları kapsamında müşteri ve iş ortaklarımızla işbirliği içinde olmak.
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çalışanlarımızın bilinçli katılımları yanında, uygun teknoloji ve alt yapı sağlamak.
 • Bütün faaliyetlerimizi gerçekleştirirken uyulması gereken tüm yasa ve yönetmeliklere uymak ve müşterilerimizin çevre ile ilgili isteklerini gerçekleştirmek.
 • İşçi sağlığını ve iş güvenliğini olumsuz etkileyecek koşulları ortadan kaldırarak uygun çalışma ortamı sağlamak.

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

İş kazalarını sıfıra indirme hedefine ulaşmak için; çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik koşullarını iyileştiriyor, iş güvenliği ile ilgili faaliyetlere tüm çalışanların katılımını sağlıyoruz.

Bu kapsamda hedeflerimiz;

 • Yangın risklerine uygun tesisat yapımını ve kontrolleri organize etmek, tehlike ve riskleri bertaraf etmek için teknolojik gelişmeleri takip etmek.
 • Çalışma şartlarını ergonomik hale dönüştürmek, acil durumlara karşı planlar yapmak ve planların uygulanmasını organize etmek.
 • İş güvenliği konusunda yasal yönetmeliklerin gereklerini yakından takip etmek ve tüm yükümlülükleri yerine getirmek.
 • Kaza öncesi ve sonrası riskleri tespit etmek ve risklerin tekrarlanmasını önlemek için risk değerlendirmeleri yapmak ve aksiyon almak.
 • Çalışanların iş güvenliği bilincini artırmak için duyurular, konuşmalar, eğitimler, tatbikatlar ve sunumlar yapmak.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Altın Çelik Kapı yönetimi ve çalışanları olarak görevimiz; tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme prensibi ile çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri azaltmak ve önlemektir.

Bu kapsamda hedeflerimiz;

 • Çevre kanunları, yönetmelik ve diğer ilgili hükümlere uymak, müşterilerimizin çevre ile ilgili isteklerini gerçekleştirmek.
 • Tüm faaliyetlerimizde endüstriyel kirliliği önleyerek kirliliği kaynağında en aza indirgemek, atıklarımızı kontrol altında tutup minimize ederek geri kazanımı özendirmek.
 • Doğal kaynak tüketimini (elektrik, su, hammadde, yakıt vb.) kontrol altında tutmak ve çevreye olumsuz etkisi en az olan doğal kaynaklara yönelmek.
 • Çevre bilincini yükseltmek amacı ile eğitimler düzenleyip ilgili tarafları bilgilendirmek ve yerel halkla paylaşımı sağlamak.
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek acil durum ve kazalarda, çalışanlara ve çevreye olabilecek etkileri en aza indirecek tedbirler almak.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Altın Çelik Kapı yönetimi ve çalışanları olarak; paydaşlara değer katmak, güvenilirlik, yenilikçilik, etik olmak ve sürekli iyileştirme gibi değerleri dikkate alarak çalışıyoruz.

Bu kapsamda hedeflerimiz;

 • Faaliyetlerimizde uyulması gereken tüm yasa ve yönetmeliklere uymak, bilgi güvenliği ihlallerini yönetmek ve ihlallerin tekrarlarını önlemek.
 • Şirketimizde, kapsam dâhilinde bulunan tüm bilgi varlıklarımızın gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak.
 • Güvenlik ihlalinin önlenmesi için gerekli teknolojik altyapıyı kurmak, bu altyapının işlevliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
 • Bilgi güvenliği risklerini kurumsal risk yönetimi ile uyumlu olarak yönetmek, bu amaçla bilgi güvenliği risklerini tespit etmek ve yönetmek.
 • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği farkındalığını artıracak faaliyetlerde bulunmak, güncel tehditler ve iyi uygulamalar gibi konularda gelişmeleri takip etmek.

78 mm gövde kalınlığı (+16 mm)

Merkezi kilit sistemine bağlı 4’lü çelik pimler

5 cm açılabilir gizli emniyet kelepçesi

İçeriden kilitleme kolaylığı sağlayan emniyet kilidi

Darbelere dayanıklı çelik silindir kalkanı ile korunan 4 koldan 21 noktadan kilitlenen merkezi kilit

İzinsiz kopyalanamayan özel barel sistemi

Merkezi kilidi içerden kilitleyen mandal

Merkezi kilit sistemine bağlı hareketli alt ve üst çelik pimler

Ses ve ısı yalıtımı sağlayan taş yünü

Dışarıyı 180 derece açıyla görme imkanı sağlayan gözetleme dürbünü ve taktağı

Darbelere dayanıklı trapez bükümlü dikey destek sacı

Çelik kapıyı arkadan 5 noktadan kasaya bağlayan çelik pim ve yuvalar

Çelik kapıyı 3 noktadan kasaya bağlayan aksesuar rengine uygun menteşe

MDF ve ahşap kaplama (zengin renk ve desen seçeneğine sahip)

Toz, rüzgar, ses ve haşere girişini engelleyen kauçuk conta (opsiyonel)