İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı, binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik uyarınca toplu yaşam alanları olan; hastanelerde, okullarda, yurtlarda, çalışma ve hizmet binaları gibi binalarda, yangın anında kullanılan kapıların; sızdırmazlık, ısı geçirmezlik, yanmama özelliklerini taşıyan, 30-120 dakika arasında yangına dayanıklı kapılar olması gerekmektedir. Yangın anında hayati öneme sahip olan yangın kapıları, insanların yangından kaçmak için kullandıkları yangın merdivenlerine; alevin, ısının ve dumanın ulaşmasını engelleyerek insanların yangından korunmasını sağlar. Yangın çıkış kapıları, yangın anında aktif ve pasif olarak yangından korunma yöntemlerinden pasif korunma yöntemleri arasında yer alır. Pasif korunma yöntemi olarak, yangının bir bölgeden diğerine geçmesini engelleyerek yangını belirli bir bölgede tutmak ve yangının yayılmasını önlemek gibi bir görevi bulunmaktadır.

Yangın Kapısı Standartları
Yangın kapısı, ulusal ve uluslararası bütün standartlara uygun üretilmelidir. Bina yangın tesisatının kullanılabilmesi için “bina yangın tesisatı kullanılabilir” onayı alınması gerekmektedir. Bölge itfaiye ekipleri tarafından yapılacak testlerde, yangın kapısının bu standartlara göre yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek ve şartlar uygunsa onay verilecektir. Bu nedenle, bu standartlar hayati öneme sahip olmaktadır.

Yangın kapıları; dünya çapında geçerliliği bulunan uluslararası ABD NFDA 80 yangından korunma standartlarına, EN (European Norm), CE sertifika şartlarına, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı binaların yangın yönetmeliğine uygun olacak şekilde üretilmiş olmalıdır. Bu standartların, yangın kapısı ile olan şartları neredeyse aynı olduğu için üretilen yangın kapıları mutlaka bu şartları sağlamalı ve güvenlik açığı yaratmamalıdır.

Bu standartların tamamında yangın kapısı için 4 ana görev biçilmiş ve imalatların bu görevleri karşılayacak şekilde yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bu görevler;

-Sızdırmazlık sağlamak,

-Bölgesel yangın alanı oluşturarak yangının diğer bölgelere ulaşmasını engellemek,

-Minimum 30, maksimum 120 dakika ısıya dayanıklılık göstermek,

-Isı ve darbelere karşı bütünlük ve yalıtım sağlamak,

şeklinde sıralanabilir. Bu nedenle; yangın kapısı imalatı bu görevleri yerine getirebilecek kalitede ve bu görevlere uygun malzemelerden yapılmalıdır. Yangın kapısı, sabitlendiği duvarın yangına dayanım süresinin ¾ oranınca dayanım sağlamak zorunda olduğundan, imalat standartlarına da uygun olmak zorundadır. EN, CE ve TSE standartlarına uygun olarak imal edilen yangın kapısı, yangın anında bizleri yangından koruyacaktır.